افتتاحیه چمن مصنوعی مدرسه شهید ملک حسینی گوشه در قالب طرح شهید سلیمانی به نمایندگی ۸ پروژه در شهرستان بویراحمد با حضور کوروش دلشاد
افتتاحیه چمن مصنوعی مدرسه شهید ملک حسینی گوشه در قالب طرح شهید سلیمانی به نمایندگی ۸ پروژه در شهرستان بویراحمد با حضور کوروش دلشاد

افتتاحیه چمن مصنوعی مدرسه شهید ملک حسینی گوشه در قالب طرح شهید سلیمانی به نمایندگی ۸ پروژه در شهرستان بویراحمد ۰ افتتاحیه چمن مصنوعی مدرسه شهید ملک حسینی گوشه در قالب طرح شهید سلیمانی به نمایندگی از۸ پروژه چمن مصنوعی در شهرستان بویراحمد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلبل دنا ، چمن مصنوعی مدرسه شهید […]

افتتاحیه چمن مصنوعی مدرسه شهید ملک حسینی گوشه در قالب طرح شهید سلیمانی به نمایندگی ۸ پروژه در شهرستان بویراحمد

۰

افتتاحیه چمن مصنوعی مدرسه شهید ملک حسینی گوشه در قالب طرح شهید سلیمانی به نمایندگی از۸ پروژه چمن مصنوعی در شهرستان بویراحمد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلبل دنا ، چمن مصنوعی مدرسه شهید ملک حسینی گوشه در قالب طرح شهید سلیمانی به نمایندگی از  ۸ پروژه چمن مصنوعی در شهرستان بویراحمد با حضور فرماندار این شهرستان و مدیرکل آموزش و پرورش استان و همچنین جمعی از مسئولین افتتاح گردید.

در این آئین مدیر آموزش و پرورش بویراحمد گفت خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته در طی دوسال اخیر امروز شاهد افتتاح چمن مصنوعی مدرسه شهید ملک حسینی گوشه به نمایندگی از ۸ چمن مصنوعی می باشیم .

کورش دلشاد افزود : از ۸ پروژه چمن مصنوعی ۵ چمن مصنوعی به بهره بردای رسیده و سه چمن مصنوعی دیگر در این شهرستان زیرساخت آنها فراهم گردیده که بزودی به بهره‌برداری می‌رسند.