بازدیدشبانه مهردادکریمی مشاورجهادی دکترقالیباف از بیمارستان امام خمینی دهدشت درسومین روزسفرکاری خودبه استان کهگیلویه بویراحمد + جزئیات و تصاویر
بازدیدشبانه مهردادکریمی مشاورجهادی دکترقالیباف از بیمارستان امام خمینی دهدشت درسومین روزسفرکاری خودبه استان کهگیلویه بویراحمد + جزئیات و تصاویر
عصرامروز مهردادکریمی مشاورجهادی دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس درحاشیه سفرکاری به استان کهگیلویه بویراحمدبه همراه ریاست بیمارستان و مدیرداخلی وریاست حراست از بخش های اورژانس و تاسیسات بیمارستان امام خمینی شهرستان دهدشت بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری بلبل دنا: عصرامروز مهردادکریمی مشاورجهادی دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس درحاشیه سفرکاری به استان کهگیلویه بویراحمدبه همراه ریاست بیمارستان و مدیرداخلی وریاست حراست از بخش های اورژانس و تاسیسات بیمارستان امام خمینی شهرستان دهدشت بازدید کرد.

 

مهردادکریمی از پروژه ی در دست احداث بیمارستان امام خمینی دهدشت بازدید و با حضور در بخشهای مختلف بیمارستان از بیماران عیادت و از زحمات پرسنل بیمارستان نیز قدردانی نمودند. در ادامه مسایل و مشکلات بیمارستان با حضور رییس و مدیر بیمارستان، مورد بررسی قرار گرفت.واز نزدیک جویای نحوه پاسخگویی و حسن رفتار کارکنان این بیمارستان با بیماران بستری و مراجعین شد.

 

دکترنیکخوی رییس بیمارستان امام خمینی در این بازدید، گزارش مبسوطی از خدمات این بیمارستان به مردم بیان کرد و افزود: این بیمارستان بزرگترین بیمارستان در منطقه می باشد و تعداد مراجعین به این بیمارستان زیاد است، نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشوری و استانی به مسائل و مشکلات این بیمارستان می باشد.

 

درادامه افزود:با اشاره به اینکه میزان امکانات از جمله نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات پزشکی، تخت های بیماران و …، با نیاز جمعیتی شهرستان همخوانی ندارد، تصریح کرد: تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان امام خمینی و سرعت بخشیدن ساخت زایشگاه شهرستان نیازمند تلاش و همت مسئولین در جهت افزایش رضایتمندی مراجعین و بیماران است.

 

درپایان مهردادکریمی قول مساعدداد بدلیل اهمیت درمان وسلامتی مردم عزیز سخت پیگیر برطرف کردن مشکلات مطرح شده تومدیریت بیمارستان وکادردرمان هستم وبه زودی مشکل آنها برطرف میشود.