به پرچمدار ندای وحدت اعتماد داریم/منتظر خبرهای خوب برای بویراحمد واحد در روزهای آتی باشید.
به پرچمدار ندای وحدت اعتماد داریم/منتظر خبرهای خوب برای بویراحمد واحد در روزهای آتی باشید.
به گزارش پایگاه خبری بلبل دنا:طی هفته‌های اخیر انتصابات درون استانی مدیران چالش‌های زیادی در پی داشته است. طی این یادداشت گذری بر انچه گذشته خواهیم داشت...

طی هفته‌های اخیر انتصابات درون استانی مدیران چالش‌های زیادی در پی داشته است. طی این یادداشت گذری بر انچه گذشته خواهیم داشت…

روزی که مهدی روشنفکر از مستضعفین و محرومین گفت و شجاعانه با حلقه‌های زر و زور و تزویر به مبارزه برخاست تا داد ولی نعمتان فراموش شده ی انقلاب را از مدعیان انقلاب بازستاند، فریاد دادخواهی او را مستضعفین و ستم دیدگان به خوبی دریافتند و ندای وحدت و شعار عبور از مرزهای تمامیت‌خواهی، به سرعت در قلب فراموش شد‌گان جا خوش کرد و فضای سیاسی بویراحمد را آبستن اتفاقی از جنس تظلم‌خواهی پاپرهنگان کرد.
تجمعات مردمی در استقبال از فرزند مظلوم و مقتدر خود، شهرت جهانی یافت و شبکه های ملی و حتی خارجی هم نتوانستند از بازنشر آنهمه شکوه و شوکت که به مدد وحدت ولی نعمتان انقلاب خلق شده بود، شانه خالی کنند.
مردم نشان دادند که با وحدت کلمه میتوان بر هیمنه ی پوشالی اصحاب زر و زور و تزویر غالب شد و حق غصب شده ی خود را از خودخواهان سیاست و ثروت پس گرفت.
بالاخره دوم اسفند فرا رسید و خیزش پابرهنگان به ثمر نشست و مهدی روشنفکر برنده بلامنازع انتخابات شد.
هر چند باندهای قدرت و سیاست، پذیرش شکست را شکستی دیگر برای خود ارزیابی میکردند و با ترفندهای مختلف از جمله وعده های سر خرمن، شکست زودهنگام ندای وحدت و نفوذ خود در دولت آینده را به افکار عمومی نوید میدادند، اما نماینده مقتدر ندای وحدت با زیرکی و تلاش خود، هر روز پرقدرت تر از گذشته در حال فتح سنگر به سنگر بوده و با وجود تمام کارشکنی‌های مخالفان و در فضایی که از هر طرف در حال مقابله با مخالفان بوده، مسیر خود را پیش راند.

این روزها و پس از باز شدن مشت های خالی و شکست های متوالی مخالفین مهدی روشنفکر از پرچمدار ندای وحدت در سطح ملی و استانی، هنوز هم طمع کارانه و کینه توزانه حاضر به پذیرش شکست و تن دادن به قواعد بازی نیستند و روزانه با بداخلاقی و به خدمت گرفتن بعضی سایت های کاسبکار سعی در القای ناامیدی در بدنه جریان ندای وحدت دارند تا آنجا که در اکثر مواقع و در پایان واگذاری بازی سیاست به مهدی روشنفکر، دست به بی اخلاقی می‌زنند. این گروه با پر رویی نجومی سعی در مصادره انتصابات انجام شده دارند تا اینگونه بذر کینه ، اختلاف و دودستگی را بین هواداران ندای وحدت بپاشند و با سو استفاده از احساسات پاک حامیان مهدی روشنفکر، کارنامه خالی جریان‌های وابسته به خود را توجیه نمایند!
در چنین شرایطی،سردمداران مخالف ندای وحدت، غافل از اینکه اینگونه اقدامات و بداخلاقی های رسانه ای تنها تا روز معارفه مدیران منصوب شده تاریخ انقضا دارد و برای همیشه نمیتوان به همه مردم دروغ گفت در روز معارفه مدیران و با وجود تمام معذوریتهای مدیران منصوب شده در نام بردن از اشخاص، دوباره جواب دندانشکن میگیرند ولی باز هم پس نمیروند!

مهدی روشنفکر بارها نشان داده که فرصت‌های سیاسی را از دست نمی‌دهد و اثبات کرده که از دل بحران‌ها راه خود را پیش می‌برد. سیاست ورزی او آن زمانی مشخص شد که با تمام هیاهوها و حواشی، جوانی نام آشنا و البته فراموش شده توسط جریان‌های قدرت را به ریاست ستاد پیروز انتخابات ریاست جمهوری گماشت و اینک باندهای قدرت و ثروت بدانند جریان ندای وحدت نه اجتماع فیزیکی و حتی ریاضی و حسابگرانه ی مردم که اجتماع قلوب ستم دیدگانی بود که سالیان سال نردبان ترقی همان باندها شدند تا پیگیر و تامین کننده حقوق اولیه آنان باشند اما نمک خوردند و نمکدان شکستند.
هواداران ندای وحدت و مهدی روشنفکر با ایمان و اعتماد به زیرکی و کیاست ثابت شده ی نماینده منتخب مردم به دور از هیجان زدگی و تاثیر پذیری از جوسازی های مسبوق به سابقه ی مخالفین، با وقار و حوصله منتظر روزهای روشن خواهند ماند و هرگز لذت این وحدت قلبی را با وعده های پوشالی معامله نخواهند کرد.منتظر روزهای روشن و خبرهای خوب در روزها و هفته های آینده برای بویراحمد واحد باشید.