دفاع مقتدرانه فرماندار بویراحمد در دیدار با مسئول GIS سازمان راهداری کشور و گرفتن حق آسفالت روستاهای زیر ۲۰ خانوار+جزئیات
دفاع مقتدرانه فرماندار بویراحمد در دیدار با مسئول GIS سازمان راهداری کشور و گرفتن حق آسفالت روستاهای زیر ۲۰ خانوار+جزئیات

دیدار مسئول GIS سازمان راهداری کشور با فرماندار بویراحمد بلبل دنا، با توجه به سیاست اتخاذ شده در راهداری کشور مبنی بر عدم تخصیص قیر برای آسفالت روستاهای زیر ۲۰ خانوار ، از آنجا که تعداد قابل توجهی از این نوع روستا ها در استان در شهرستان بویراحمد واقع شده بود ،این موضوع مورد اعتراض […]

دیدار مسئول GIS سازمان راهداری کشور با فرماندار بویراحمد

بلبل دنا، با توجه به سیاست اتخاذ شده در راهداری کشور مبنی بر عدم تخصیص قیر برای آسفالت روستاهای زیر ۲۰ خانوار ، از آنجا که تعداد قابل توجهی از این نوع روستا ها در استان در شهرستان بویراحمد واقع شده بود ،این موضوع مورد اعتراض شدید فرماندار بویراحمد گردید

براساس این گزارش، مهدوی مطلق  با همراهی مدیرکل راهداری کشور، از مجموعه راهداری درخواست بازدید میدانی داشتند تا از نزدیک با واقعیت ماجرا مبنی بر اینکه، روستاهای هدف ،اولا بالغ بر ۲۰ خانوار دارند و ثانیا اینکه ممکن است پروژه به نام روستای خاصی باشد، دلیلی بر اینکه آن‌ جاده ویژه همان روستاها باشد ،نیست و یک راه روستایی چندین روستای پیرامونی را شامل می شود .

و در ادامه  کشاورز مسئول GIS سازمان راهداری در استان حضور پیدا کرد و پس از بازدید، آن روز صبح با فرماندار بویراحمد دیدار و‌گفت و گو نمود و بر اساس بازدید میدانی و توجیهات فرماندار ،قرار شد سهمیه شهرستان در موضع توزیع قیر ،تامین گردد.