سرپیچی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد از بخش نامه سرپرست قوه مجریه و بی تفاوتی استاندار و سازمان بازرسی+سند
سرپیچی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد از بخش نامه سرپرست قوه مجریه و بی تفاوتی استاندار و سازمان بازرسی+سند

سرپیچی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد از بخش نامه سرپرست قوه مجریه بلبل دنا/ یادداشت ارسالی: مطابق بخش نامه شماره ۴۳۷۶۸ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۱۲ سرپرست محترم ریاست جمهوری مبنی بر ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و… تا زمان استقرار دولت چهاردهم ، متاسفانه ملاحظه شده که ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان جهت […]

سرپیچی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد از بخش نامه سرپرست قوه مجریه

بلبل دنا/ یادداشت ارسالی: مطابق بخش نامه شماره ۴۳۷۶۸ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۱۲ سرپرست محترم ریاست جمهوری مبنی بر ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و… تا زمان استقرار دولت چهاردهم ، متاسفانه ملاحظه شده که ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان جهت تثبیت صندلی خود و معامله با سیاسیون ، خاصه نمایندگان مجلس ، اقدام به صدور ابلاغ های پس از زمان اجرای بخش نامه نموده است که می توان به دو نمونه از آن *شامل ابلاغ مدیر داخلی بیمارستان شهید جلیل یاسوج و سرپرست امور قراردادها و برون سپاری دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۳٫۰۳٫۱۶ اشاره نمود .*

امید است ، استاندار محترم استان بعنوان نماینده عالی دولت سیزدهم ، نسبت به این تخلف مجموعه علوم پزشکی خاصه ریاست دانشگاه ، اقدام نموده و تذکرات اداری لازم و برخوردهای قانونی ذیربط را بعمل آورند تا این تخلفات تا موعد قانونی مقرر در این دانشگاه و دیگر نهادها تکرار نشود .