طی حکمی سرپرست حوزه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد +جزئیات
طی حکمی سرپرست حوزه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان منصوب شد +جزئیات

انتصاب در اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلبل دنا ‘ طی حکمی از سوی ایمان سبحانی زاده ‘ معاونت پژوهش،برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش سرپرست حوزه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش منصوب گردید. طی حکمی از […]

انتصاب در اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بلبل دنا ‘ طی حکمی از سوی ایمان سبحانی زاده ‘ معاونت پژوهش،برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش سرپرست حوزه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش منصوب گردید.

طی حکمی از سوی ایمان سبحانی زاده معاونت پژوهش،برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش محمد شریف مجیدیان به عنوان سرپرست حوزه برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش کل استان منصوب شد