مدعی انتخابات ۱۴۰۲ گچساران و باشت طی یادداشتی آورده است : پتانسیل خدادادی دشت امامزاده جعفر(ع)و مقبولیت تولیدات تره بار و عدم برنامه ریزی در تنسیق بازار کسب و کار آن گویای نقص در مدیریت اجرایی و سیاسی ادوار مختلف است هر چند آبرسانی و سیستم توزیع آب در این دشت اقدامی قابل تقدیر است +متن پیام
مدعی انتخابات ۱۴۰۲ گچساران و باشت طی یادداشتی آورده است : پتانسیل خدادادی دشت امامزاده جعفر(ع)و مقبولیت تولیدات تره بار و عدم برنامه ریزی در تنسیق بازار کسب و کار آن گویای نقص در مدیریت اجرایی و سیاسی ادوار مختلف است هر چند آبرسانی و سیستم توزیع آب در این دشت اقدامی قابل تقدیر است +متن پیام

بلبل دنا ؛ اردلان زینل زاده شهردار اسبق دوگنبدان و مدعی انتخابات در سال ۱۴۰۲ در یادداشتی تحت عنوان دشت امامزاده جعفر(ع) پتانسیل مغفول گچساران نوشت: اندکی از شهر دوگنبدان که بیرون می آییم، به طرف شیراز دشتی آرمیده به وسعت چند هزار هکتار ، تنها موضوع چشم گیر از نگاه راکبان خودروها تعدد کپرها […]

بلبل دنا ؛ اردلان زینل زاده شهردار اسبق دوگنبدان و مدعی انتخابات در سال ۱۴۰۲ در یادداشتی تحت عنوان دشت امامزاده جعفر(ع) پتانسیل مغفول گچساران نوشت:

اندکی از شهر دوگنبدان که بیرون می آییم، به طرف شیراز دشتی آرمیده به وسعت چند هزار هکتار ، تنها موضوع چشم گیر از نگاه راکبان خودروها تعدد کپرها و دخترکانی که به ناچار و تنگدستی در فضایی نه چندان مناسب تره بار و خصوصا سبزی فصل را به مسافران عرضه می‌کنند ، فضایی که به دلیل عدم وجود پارکینگ مناسب و سرعت بالای خودروها همواره بوی خون و تصادف داده و میدهد.
پتانسیل خدادادی دشت امامزاده جعفر(ع)و مقبولیت تولیدات تره بار آن از یکسو و عدم برنامه ریزی در تنسیق بازار کسب و کار آن که میتواند درمانی باشد بر درد بسیاری از جوانان بیکار این مرز و بوم از سوی دگر گویای نقص در مدیریت اجرایی و سیاسی ادوار مختلف است هر چند آبرسانی و سیستم توزیع آب در این دشت اقدامی قابل تقدیر است . حاکمیت سیاسی همواره عام مردم را دلخوش به جابجایی مدیران در نفت و پتروشیمی و ادارات دولتی نگه داشته اند اما هیچگاه شاخص نرخ بیکاری گچساران و باشت از ته جدول شهرستانهای بیکار کشور حتی یک پله هم صعود نکرد و بدین منوال نخواهد کرد.
به خوبی به یاد دارم سال ۱۳۸۷ به عنوان معاون سازمان مسکن و شهرسازی در جلسه طرح توسعه منطقه ای جنوب غرب ایران که استان کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان مورد مطالعه قرار گرفته بود در جلسه اهواز شرکت کردم ، در آن جلسه استاندار خوزستان آقای مهندس حجازی تجربه موفقی در اشتغالزایی را اشاره کردند که در یک شرکت تعاونی تولید ی تره بار حدود ۹۰۰ نفر فقط کار بسته بندی تره بار را انجام می‌دهند و برای بیش از ۳۵۰۰ نفر در تولید ، بسته بندی و صادرات محصولات به آذربایجان و ارمنستان اشتغالزایی ایجاد شده ، امروز در مسیر امامزاده جعفر با دیدن سبزی فروشانی که به ناچار برای خود و مسافران خطر آفرین شده اند ، صحبت استاندار وقت خوزستان در ذهنم تداعی شد و این مفهوم که در مسیر توسعه ، مشکلات مردم تنها با داشتن آب و خاک و سرمایه حل نخواهد شد ، بلکه عامل انسانی و ذهن خلاق و کارآفرین است و بکار گیری دانایان در امورات است که توانایی در حل مشکلات مردم را به ارمغان می آورد .
به راستی مگر مشکل اشتغال این مرز و بوم با چند کسب وکار با این مدل حل میشود ؟