یادداشت ارسالی / وضعیت فاجعه بار بهداشتی و زیست محیطی در بزرگترین مرکز درمانی استان
یادداشت ارسالی / وضعیت فاجعه بار بهداشتی و زیست محیطی در بزرگترین مرکز درمانی استان

بلبل دنا؛  یادداشت ارسالی (این یادداشت ازسری یادداشت های ارسالی مخاطبین سایت بلبل دنا می باشدلذا این مجموعه آن راتایید و یا رد نمی نماید)  وضعیت فاجعه بار بهداشتی و زیست محیطی در بزرگترین مرکز درمانی استان یکی از مخاطبین پایگاه خبری بلبل دنا طی یادداشت ارسالی به این مجموعه آورده است: بیمارستان شهید جلیل […]

بلبل دنا؛  یادداشت ارسالی

(این یادداشت ازسری یادداشت های ارسالی مخاطبین سایت بلبل دنا می باشدلذا این مجموعه آن راتایید و یا رد نمی نماید) 

وضعیت فاجعه بار بهداشتی و زیست محیطی در بزرگترین مرکز درمانی استان

یکی از مخاطبین پایگاه خبری بلبل دنا طی یادداشت ارسالی به این مجموعه آورده است:

بیمارستان شهید جلیل یاسوج به عنوان بزرگترین مرکز خدمات دهی حوزه بهداشت و درمان این روزها علاوه بر حواشی سیاسی وو انتصابات غیر علمی و مدیریتی
درگیر وضعیت فاجعه بار بهداشتی نیز می باشد ، که این نتایج معلول علتی بزرگ بنام سیاست زدگی این مجموعه به رهبری ریاست این مرکز می باشند.
تصاویر بهترین شواهد ممکن در مورد این اتفاقات اخیر هستند که وضعیت فجیع بهداشتی این مرکز نوپا را نشان می دهند .
به راستی آیا حق مردم استان این شکل مدیریت هاست؟
آیا یک مرکز درمانی باید خود مولد بیماری باشد ؟
مسئولین بیمارستانشهیدجلیل بهتر نیست بجای سیاسی کاری، فکری بحال ام آر آی بیمارستان و دیگر بخش ها کنند که چندین ماه به کما رفته؟