کد خبر: 45037

تاریخ انتشار: آذر ۳۰, ۱۳۹۸

یادداشت سیاسی به قلم مریم خالدی فر/ خطاب به محمدعلی وکیلی : شجاعتی که حاصلش، نه احقاق حقی باشد نه مطالبه مردمی،چون طبل توخالیست که آوازش ازدور خوش است

یادداشت سیاسی/بلبل دنا/به قلم مریم خالدی فر،خطاب به جناب اقای محمدعلی وکیلی نماینده وقت تهران:شجاعتی که حاصلش، نه احقاق حقی باشد نه مطالبه مردمی،چون طبل توخالیست که آوازش ازدور خوش است. به نام خدا واذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض،قالوا انمانحن مصلحون (وهنگامی که به آنان گفته میشوددر زمین فساد نکنید،می گویند،مااصلاح گرانیم.) برادربزرگوار جناب […]

یادداشت سیاسی/بلبل دنا/به قلم مریم خالدی فر،خطاب به جناب اقای محمدعلی وکیلی نماینده وقت تهران:شجاعتی که حاصلش، نه احقاق حقی باشد نه مطالبه مردمی،چون طبل توخالیست که آوازش ازدور خوش است.


به نام خدا

واذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض،قالوا انمانحن مصلحون
(وهنگامی که به آنان گفته میشوددر زمین فساد نکنید،می گویند،مااصلاح گرانیم.)

برادربزرگوار جناب اقای محمدعلی وکیلی،نماینده وقت کلان شهرتهران،شوق خدمتی که شمارابه وجدآورده،این روزها اوازه اش این دیارمظلوم ومحروم راپرکرده است.برای ماجای بسی افتخاراست،وجود افرادپرتلاش وموفقی که ازاین خطه زیبای چهارفصل ،امابدون دلسوزپابگیردودرکشورنام هویت خودو زادگاهش راهویداکند.
امابرادربزرگوار،چرابه یکباره سیبل اهداف شماتغییرمکان وموقعیت داد؟؟شماازدیار زیلایی گفته اید.دیاری که مایهء افتخارم هست بگویم ،زمانی نان وآبش راخورده ام وبرخاکش قدم زده ام.دیاری که نمیدانم چطور نامش برذهنتان خطورکرد،آیامیدانیداین منطقه هنوزجاده آسفالت وآب لوله کشی ندارد؟وازآخرین وعده نامزدهای انتخاباتی جهت بهبود امکاناتش چندین سال میگذرد؟؟آیا امار آسیب های اجتماعی این منطقه واستان(خودکشی،خودسوزی،طلاق،اعتیاد،فحشاء،و…)وبیکاری جوانانش به دلیل پارتی بازی و…به گوشتان هم نمیرسید؟؟یقین بداریدهرچنداین مردم ساده وبی آلایش وصاف وصادق هستند،اماآگاهندومی دانندکه اگر شمادرنیاوران وتهران احساس خطر نمیکردیدوازحوزه وحزبتان ناامید نمی شدید،هرگزسمت وسوی این منطقه واستان محروم رادرپیش نمیگرفتید.هرچند آرزوی خدمت به زادگاه آرزوی هر نخبه ایست اما ، این حرکت شما پس از۲۰سال خواب،توهین بزرگی به شعور مردم این استان است،مافراموش شدگانی بودیم وهستیم درخاطر شمامردان مدعی عدالت، که تنها هرگاه نیازتان شد،فیل تان یاد هندوستان میکند.
آقای وکیلی ایا میدانید ازهمین خطه زیلایی،ازقشر ضعیف ومعلولش،آثار نقاشی دخترمعلول ذهنی زیلایی به جشنواره معلولین کشور راه یافت؟وشاید نیاز نباشد ازپیشرفت نخبگانش وجوانانش برایتان بگویم .
آری برای مردم محروم این‌دیارجای بسی تفکردارد، مگرنه اینکه اگر کسی نیت ونظر خیرداشته باشد،درهرجای این دنیاباشد،می تواند نیتش راعملی وحداقل اقدامی کلامی داشته باشد؟؟
لکن حسن نیت شما نماینده وقت تهران درمصوبات اخیراین دوره مجلس بسیار روشن شد.
اگربرای روشنگری واحقاق حق این استان محروم آمده اید،آیا این ۲۰سال درتهران وبعدهادرمجلس خواب بوده اید؟؟به یادآوردن سفره های خالی ودستان پینه بسته وآه حسرت پدران زادگاهت کار خیلی سختی نبود.

به گفته خودتان (فراکسیون امید،حداقل اصلاح طلبان هستند)که به نظرمن بارنگ ولعاب دیگری ، مردم را دور زده وبانام فراکسیون امید،امیدمردم راازمجلس بقولی(خنثی)و(مجلسی که در راس امورنیست)،به ورطه نابودی وناامیدی کشاندید.مجلسی که گمانم دراین چندسال اخیر به کما رفته بود.شما با آنانکه سبب محرومیت این دیار شده اندهم قطارید.
شماونمایندگانی که درمجلس وقت فروشی میکنندوگمنام رفت وامد دارند.برجام رادر۲۰دقیقه تصویب میکنند،ازگرانی بنزین بی اطلاع هستند، رای اعتماد به وزیرانی داده اند که به گفته خودتان وزیران (دولت پیرو سیری)هستند،حادثه هواپیمایی یاسوج راناجوانمردانه بی اهمیت جلوه داده اندوبه فراموشی سپردندوحتی برای تسلای دل داغدارانش اقدامی درخورازآنهاسرنزد،عده ای ازشماجیره خور وزیر نفت شدیدوآرایی که حق مردم بود را نادیده گرفته وضایع کردیدتا درموقع نیاز آقایان بالانشین و وزرای ناکارآمد،مطابق میلشان، آتش به مصوبات مجلس وآینده این ملت بزنید.

شمارا وکیل شجاع ومطالبه گری میدانند،اماشجاعتی که حاصلش نه احقاق حقی باشدونه مطالبه ء مردمی ، چون طبل توخالیست که آوازش تنها از دور خوش است.

جناب وکیلی چرادرکشوری که شماجزء هیات ریسه مجلسش هستید،هر روز برتعداد ژنهای خوب وچهاردرصدیها وافراد زیرخط فقر افزوده میشود؟؟؟این همه اختلاف اماروطبقات اجتماعی ناشی از کوتاهی چه کسانیست؟هرچندباید بگویم ازنماینده کلان شهری که گوشت وپوست واستخوانش اب وهوای زعفرانیه ونیاوران و… راچشیده است توقعی تا این حد نمیتوان داشت.

شمایی که خودرا از(ریشه بلوط)می دانیدوبعداز ۲۰سال بالانشینی ، اکنون عرصه راتنگ دیده اید وگمان میکنید مردم مافهم سیاسی ندارندویانمی دانند که مردان سیاست بارنگ وشعار جدیدو وعده های پوچ خدمت، دوباره قدبرافراشته اند.

شمابرادربزرگوارودلسوز وهمه آنهایی که برای سادگی وصداقت این مردم نیتی دارند، بدانید که اگرسکوت کرده ایم تنهابه حرمت خون شهداییست که به پای انقلاب جاری شدتاپابرجابماند سرزمین بلوطی که شماتازه یادتان آمدبا ریشه اش نسبتی دارید.

به شما برادر بزرگواروهمه آنهایی که بواسطه بکاربردن کلمه محرومیت درپسوند این استان سالهاست کیسه دوخته اند وبودجه ها گرفته اند ودریغ وصددریغ از هزینه درست آن بودجه ها دراستان، توصیه میکنم تلنگری برافکار خود زده وبه خودباوری وخودسازی وتلاش وپشتکار وخلاقیت جوانان خطه بلوط ایمان آورده ویقین بدارید که حربه های سیاسی دیگر نمیتواندآنها راخام کند.

با آرزوی اینکه خداوند متعال تقدیر جوانان زادگاهم را این به بار به دست فرد دانا ودلسوزی رقم بزند که طایفه گرایی بالای شهر وپایین شهر وپارتی بازی وفریب وحیله گری نتواند ذره ای او را در احقاق حقوق این مردم به شک وکاهلی اندازد.

آمین یارب العالمین۲۹/۰۹/۱۳۹۸

 

انتهای پیام /برزین آراسته

دیدگاه کاربران

نظرات در انتظار تایید: 1

کل نظرات :1

  • علی

    تاریخ : ۱ - دی - ۱۳۹۸

    اخ از بختم

    پاسخ

ارسال دیدگاه