یادداشت ارسالی / آیا مجموعه علوم پزشکی طی ماه های اخیر به بی ثبات ترین و بی روح ترین مجموعه ی سازمانی تبدیل شده است
یادداشت ارسالی / آیا مجموعه علوم پزشکی طی ماه های اخیر به بی ثبات ترین و بی روح ترین مجموعه ی سازمانی تبدیل شده است

(یادداشت ذیل از سری یادداشت های ارسالی مخاطبین سایت خبری بلبل دنا می باشد لذا این مجموعه آن را تایید و یا رد نمی نماید.)  بلبل دنا /یادداشت ارسالی: دانشگاه علوم پزشکی که زمانی زنده ترین و پویاترین مجموعه ی مدیریتی کل استان بود طی ماه های اخیر به بی ثبات ترین و بی روح […]

(یادداشت ذیل از سری یادداشت های ارسالی مخاطبین سایت خبری بلبل دنا می باشد لذا این مجموعه آن را تایید و یا رد نمی نماید.) 

بلبل دنا /یادداشت ارسالی: دانشگاه علوم پزشکی که زمانی زنده ترین و پویاترین مجموعه ی مدیریتی کل استان بود طی ماه های اخیر به بی ثبات ترین و بی روح ترین مجموعه ی سازمانی تبدیل شده است.

دانشگاه علوم پزشکی استان که مجموعه عظیمی از نخبگان، اندیشمندان و دغدغه مندترین ها را در خود جای داده است در طی ماه های اخیر به محیطی سرد، بی روح و بی انگیزه مبدل شده و عملا این شرایط را بایستی مرگ مدیریتی و تشکیلاتی در دانشگاه علوم پزشکی نامید.

طی ماه های اخیر با به دست گرفتن سکان دانشگاه توسط آقای جاودان سیرت رییس کنونی دانشگاه، حواشی در این مجموعه سر به فلک گذاشته و این مدیر پرحاشیه، درحالیکه در ابتدای ورود باتوجه به اینکه عضو ه‍ئیت علمی نبود بصورت غیرقانونی در این جایگاه منصوب شده بود، با رایزنی و فشارهای زیاد، مشکلات استخدامی، هیئت علمی خود را که پیش از این مانع از انتصاب ایشان بوده، با رایزنی و واسطه گری افراد مختلف، با وزارت بهداشت حل کرده و در ادامه با فشارها و خواهش و تمناهای بسیار و به دور از چشم نهادهای نظارتی ابلاغ خود را در شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید کرد.

یکی از مهمترین پرونده های آقای دکتر جاودان سیرت، مربوط به عدم شرایط احراز پست ریاست دانشگاه بدلیل عدم استخدام ایشان و نبودن ایشان در جایگاه رسمی هیئت علمی دانشگاه بود که با لابی گری فراوان توانست طی مدت کوتاه یک ماه مشکل استخدامی و هیئت علمی خود را در وزارت بهداشت حل نماید.

باید از نهادهای نظارتی،امنیتی و بازرسی کل استان پرسید، به چه خاطر و با طی چه مراحلی و با چه شیوه ای، این فرد طی مدتی کوتاه با وجود پرونده های مختلف در حوزه قضایی و بازرسی کل، به سمت ریاست دانشگاه منصوب شده اند؟

آیا این نهادهای امنیتی و نظارتی از این شرایط بی ثبات، بی انگیزگی معاونت های مختلف دانشگاه،انتصابات فامیلی،محفلی و گعده ای، مدیریت نماینده محور و منفعل دانشگاه اطلاعی ندارند؟؟؟

چرا در دولت رییس جمهور شهید و با وجودی که در آستانه اتفاقی بزرگ به نام انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بایستی این حجم از بی اعتمادی را در معاونت ها و مدیران مختلف شاهد باشیم؟

بایستی منتظر اقدام عاجل از طرف استاندار محترم، وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی باشیم.

  • منبع خبر : بلبل دنا