آرمان دارش، بلبل دنا، پایگاه اطلاع رسانی بلبل دنا، کهگیلویه و بویراحمد، هاشمی پور، نماینده کهگیلویه،