بلبل دنا، پایگاه اطلاع رسانی بلبل دنا، تام، تامرادی، فولاد یاسوج،

  • خبر بلبل دنا به وقوع پیوست + سند

    خبری در صبح امروز تحت عنوان پیوستن کریم فرخیانی قاضی خوشنام وبرجسته بویراحمدی و گزینه نهایی اسبق جریان اصولگرایان در حوزه بویراحمد ودنا در این پایگاه درج ومنتشر گردید .که بلا فاصله از طرف برخی…

12