رد صلاحیت کاندیدای انتخابات، بلبل دنا، کهگیلویه و بویراحمد