شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
مجوز جذب ۱۰۰نفر نیروهای اخراجی امدادگاز و رانندگان شرکت گاز از سوی وزیر با پیگیری های جدی مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران ۳۰ مهر ۱۴۰۱

مجوز جذب ۱۰۰نفر نیروهای اخراجی امدادگاز و رانندگان شرکت گاز از سوی وزیر با پیگیری های جدی مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد در تهران

مجوز جذب ۱۰۰نفر، نیروهای اخراجی امداد و راننده های از سوی وزیر با پیگیری های جدی دکتر بهادر مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد در پایتخت مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: دادن مجوز جذب در زمینه جذب نیروهای اخراجی امداد و رانندگان گاز استان باعث خوشحالی این نیروها و خانواده های آنان […]