سردارلیالی،بلبل دنا،پایگاه اطلاع رسانی بلبل دنا، ۲۲بهمن ماه، گچساران، مردم