فرمانده سپاه ناحیه گچساران، بلبل دنا، آمیر احمد تقوی